De medische repatriëring

By Xavier Van Caneghem on 06/02/2017 in Europ Assistance @nl, Gezondheid, Website, Wereld
0
10

Wie reisbijstand zegt, denkt vrijwel onmiddellijk aan eventuele medische problemen die in het buitenland kunnen voorvallen en aanleiding kunnen geven aan een medische repatriëring. 

Hoe gaat de reisbijstandsmaatschappij te werk om het type medische repatriëring te bepalen?
Wat is het verschil tussen een gemedicaliseerde en een niet-gemedicaliseerde repatriëring?

Uw eerste stappen bij een medisch probleem in het buitenland

Indien u een medisch probleem hebt in het buitenland, neemt u eerst ter plaatse contact op met een arts of met een medische dienst (ziekenhuis), of bij dringende gevallen, met de plaatselijke nooddiensten (via het noodnummer, meestal het nummer 112).

Verwittig nadien zo snel mogelijk uw reisverzekeraar. Volg de procedure die beschreven is in het artikel “Een medische bijstand aanvragen bij Europ Assistance“.

Op basis van uw medisch dossier, zal de geneesheer van de reisbijstandsmaatschappij (samen met de arts die u ter plaatse behandelt) de noodzaak en de mogelijkheden nagaan om u te repatriëren met of zonder medische begeleiding met het meest aangewezen vervoermiddel.
De doelstelling is altijd om de meest aangepaste oplossing te bieden, rekening houdend met de gezondheidstoestand van de patiënt.

Repatriëring zonder medische begeleiding

Dit is de meest gebruikelijke vorm van medische repatriëring, doorgaans toegepast bij lichte pathologieën.

Hebt u uw voet verstuikt, uw arm of uw pols gebroken,  … ?
Nadat u ter plaatse werd verzorgd, en indien u niet in staat bent om op eigen krachten naar huis terug te keren, zullen wij uw terugkeer regelen in een taxi, een ziekenwagen, een trein of een vliegtuig.
In de laatste twee gevallen, zal een taxi of een ziekenwagen u naar het treinstation of naar de luchthaven brengen. Eens op bestemming, zal een taxi of een ziekenwagen u opwachten om u veilig thuis of naar een door u aangewezen ziekenhuis te brengen.

Dit type repatriëring is iets ingewikkelder indien u niet in staat bent om in een zithouding te blijven of indien u moeilijk kunt stappen (bvb. omwille van een gebroken been). In dat geval, voorzien we plaatsen die u een optimaal comfort garanderen (bvb. een zitplaats die het u mogelijk maakt om uw been te strekken of een bijkomende zitplaats indien u een gebroken arm hebt.)

Indien uw gezondheidstoestand het vereist, kan een verpleger/verpleegster u begeleiden om u te helpen of om u de nodige verzorging toe te dienen.

De medische repatriëring

Rapatriement médicalDit soort repatriëring vereist de noodzakelijke aanwezigheid van een geneesheer of van een verpleger/verpleegster aan uw zijde.

Afhankelijk van het type pathologie of indien het medisch probleem vitale organen treft (bvb. een beroerte, een hart- of vaatziekte), en als uw gezondheidstoestand stabiel is en een vervroegde terugkeer mogelijk maakt, zal u (met een ziekenwagen of een lijnvlucht) gerepatrieerd worden, samen met een verpleger/verpleegster die u gedurende de hele rit zal helpen, uw medische toestand zal volgen en u de medische zorgen zal toedienen.

Indien nodig zal de terugkeer gebeuren op een draagberrie.

 

Repatriëring per sanitaire vlucht

Dit type medische repatriëring spreekt het meest tot de verbeelding wanneer men het over de medische reisbijstand heeft.

Ze wordt echter voorbehouden aan de meest acute pathologieën waarbij de patiënt geen gepaste medische verzorging kan krijgen op de plaats waar het probleem zich heeft voorgedaan. Naar aanleiding van een ernstig meervoudig trauma in een ver land dat niet over de nodige medische infrastructuur beschikt, zal bvb. kunnen beslist worden om de patiënt met een sanitaire vlucht te repatriëren naar een plaats die wel over de juiste infrastructuur beschikt of naar zijn thuisland.
In deze ernstige gevallen primeert enkel het belang van de patiënt bij de eindbeslissing.
Een medisch team (urgentiearts, verpleger/verpleegster) is aanwezig aan boord van een vliegtuig dat hiervoor speciaal gecharterd is en uitgerust is met hoogtechnologisch medisch materiaal zodat het vervoer van de patiënt zo veilig mogelijk kan verlopen. Een speciaal uitgeruste ziekenwagen komt de patiënt ophalen voor de transfer van het ziekenhuis naar de luchthaven (waar de inscheping zal gebeuren vanop het tarmac, vlak bij het vliegtuig) en van de luchthaven van bestemming naar het ziekenhuis waar een bed voor hem gereserveerd werd.
De patiënt wordt gedurende het hele verloop van de operatie bijgestaan als in een urgentiedienst van een hospitaal.

Het voertuig en de reisgezellen

  • Indien u met de wagen reist en uw pathologie het niet mogelijk maakt om in uw voertuig terug te keren, of als geen enkele reisgezel met uw wagen de terugreis kan aanvatten, zullen wij een plaatsvervangende chauffeur of een transporteur sturen om uw wagen terug te brengen.
  • Indien wij overgaan tot een medische repatriëring, zullen we de terugkeer organiseren en ten laste nemen van een verzekerde reisgezel zodat hij/zij u kan begeleiden tot uw eindbestemming.
  • Wat de andere reisgezellen betreft: indien ze verzekerd zijn en ze hun verplaatsing niet kunnen verderzetten met de oorspronkelijk voorziene middelen, zullen we hun terugkeer of de verderzetting van hun reis ten laste nemen. In dit laatste geval zullen de kosten van tussenkomst even hoog zijn als het bedrag dat wij voor hun terugkeer naar hun woonplaats zouden hebben betaald.
  • Tenslotte, als u met een huisdier reist en gerepatrieerd moet worden, zullen wij het vervoer van uw huisdier regelen en betalen. Hetzelfde geldt voor uw bagage.

Lees ook:
De kosten van een medische bijstand
Wat dekt een reisverzekering? 

De gipsvluchten 2016 van Europ Assistance

vakantie

Print Friendly, PDF & Email

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

%d bloggers liken dit: