De landen met de hoogste medische kosten

By Xavier Van Caneghem on 19/01/2017 in Reizen, Website, Wereld
1
9

Reist of verblijft u regelmatig in het buitenland? Let op de medische kosten die u er kunnen gefactureerd worden, want een “gepeperde rekening” is nooit uitgesloten!

Een factuur die snel de pan uit rijst

Een ziekte of een ongeval op reis kan iedereen overkomen. In dat geval kunnen de medische kosten er ook heel snel sterk toenemen.
Zo kan in de Verenigde Staten een klassieke medische raadpleging bij een arts al enkele honderden dollars kosten. Dit bedrag kan vertienvoudigd worden bij een ziekenhuisopname voor een kleine ingreep.

In Frankrijk kan de prijs van een ziekenhuisbed schommelen tussen 90 eur en 400 eur per nacht, afhankelijk van de regio en het ziekenhuis.

In Monaco kost een nacht in een ziekenhuis makkelijk meer dan 2.000 eur.

Enorme verschillen

Deze grote verschillen bestaan niet enkel tussen landen, maar ook tussen regio’s binnen elk land en tussen ziekenhuizen of klinieken binnen eenzelfde regio. Het is bijgevolg bijzonder moeilijk voor een reiziger om een zicht te hebben op de reële kosten die hem zullen gefactureerd worden bij een eventuele ziekenhuisopname.

De 15 duurste landen

Volgens de WHO zijn de 15 landen met de duurste medische kosten, de volgende:

1. Zwitserland – 2. Noorwegen – 3. USA – 4. Monaco – 5. Luxemburg – 6. Zweden – 7. Denemarken – 8. Australië – 9. Nederland – 10. Oostenrijk – 11. Duitsland – 12. Canada – 13. Frankrijk – 14. Nieuw-Zeeland – 15. België

In die landen zijn de kosten van een overnachting in het ziekenhuis ook het duurst.

Bilaterale akkoorden en EZVK

Opdat de medische kosten die aan de patiënten in het buitenland gefactureerd worden gelijklopend zouden zijn met de kosten die aan de inwoners worden gefactureerd, zijn er bilaterale akkoorden afgesloten tussen België en de andere landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Deze landen worden gedekt door de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) die u aan uw ziekenfonds kunt aanvragen.
Andere specifieke akkoorden zijn gesloten met o.a. Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije en Australië. Zie in dt verband het artikel « Medische kosten in het buitenland: de EZVK of een reisbijstand?»

Maar een groot aantal landen heeft geen akkoord afgesloten. Het klassieke voorbeeld zijn de Verenigde Staten, waar de medische kosten torenhoog kunnen oplopen en volledig ten laste vallen van de patiënt. Lees in dit verband « De medische kosten in de Verenigde Staten».

Parallelle systemen in de gezondheidszorg

In talrijke landen (in het bijzonder in landen waar het gemiddelde inkomen per capita laag is), bestaan er parallelle structuren in de gezondheidszorg:
– een structuur bestemd voor de inwoners of de “locals”, vaak gesubsidieerd door de lokale besturen. De kosten van de gezondheidszorg zijn er lager dan in België, maar de betreffende ziekenhuizen bieden niet altijd voldoende garantie op het vlak van medische infrastructuur, comfort of opvolging van de medische zorgen.

– een structuur die benut wordt door de rijkere bevolkingsgroep of door de “expats” en naar welke de westerse toeristen vaak doorgestuurd worden. Het zijn meestal privéziekenhuizen met een goede medische infrastructuur, maar die veel duurder zijn dan de ziekenhuizen die in het eerste punt hierboven beschreven worden.

Hoe beschermt u zich het best?

Het ziekenfonds: Informeer u bij uw ziekenfonds vóór uw vertrek om het maximaal bedrag van medische tussenkomst te kennen en na te gaan of de EZVK de landen dekt die u gaat bezoeken.

De reisverzekering: Vervolledig uw medische bescherming met een reisverzekering. Kies voor de bijstandsformule die het best overeenstemt met uw type reis en reisbestemming.

Bijvoorbeeld, voor een reis naar de Verenigde Staten kiest u voor een bijstandsformule die een voldoende hoge terugbetaling voorziet van de medische kosten, wetende dat de gezondheidszorg in dat land heel duur is en er geen tussenkomst voorzien is van uw ziekenfonds.
Het bedrag van terugbetaling hoeft niet noodzakelijk “onbeperkt”te zijn, want de reisbijstandsmaatschappijen kiezen meestal voor een vervroegde medische repatriëring van de patiënt van zodra zijn medische toestand het toelaat.

Ter informatie: In haar Prestige-formule komt Europ Assistance tussen in de terugbetaling van de in het buitenland gemaakte medische kosten tot maximum 5.000.000 eur per persoon en per gebeurtenis. In haar jaarlijkse bijstandsformule is dit bedrag gelijk aan maximum 1.250.000 eur, in haar tijdelijke bijstandsformule is dit maximum 250.000 eur.

Vergeet ook niet dat een reisverzekering eveneens in talrijke niet medische gevallen tussenkomt, zoals de vervroegde repatriëring van alle verzekerden bij een sterfgeval of een ziekenhuisopname van een naaste of naar aanleiding van een schade aan de woning in België, of nog bij een probleem tijdens de reis (verlies of diefstal van reisdocumenten of bagage, ter beschikking stellen van geld in het buitenland, opsturen van dringende geneesmiddelen, enz.).

vakantie

Print Friendly, PDF & Email

1 Comment

  1. Peeters jan 08/12/2017 Reply

    Heb zeer goede ervaring met Europ Assistence,een noodzakelijke aanrader voor wie naar het buitenland reist,voor Lange of korte vakantie.

Add comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

%d bloggers liken dit: