Is mijn reisbestemming wel veilig?

By Xavier Van Caneghem on 10/10/2015 in Reizen, Veiligheid reizen, Website, Wereld
0
41

De veiligheid is voor een groot aantal reizigers een hoofdbekommernis geworden.
Veel toeristen stellen zich vragen of zijn ongerust in verband met de instabiele politieke toestand van sommige landen, de risio’s op oproer of onlusten, gijzelingsacties of aanslagen gepleegd door terroristische groeperingen, …

Hoe kan men weten of een reisbestemming veilig is?


Kies zorgvuldig uw reisbestemming en informeer u

1. De eerste keuzecriteria zullen steeds beïnvloed worden door uw persoonlijke voorkeur: het type vakantie, de uitgekozen plek (zee-bergen-stad-…), het budget, het type vervoer en logement, het aantal medereizigers, de afgelegde afstand, …
Deze eerste selectie zal reeds uitmonden in enkele voorkeurbestemmingen. Indien het gaat om een onbekende of risicovolle bestemming, zal bijkomende informatie nuttig zijn (punt 2 en 3).

2. De toeristische en culturele informatie van de landen is terug te vinden in reisgidsen, op reissites, bij toeristische diensten, reisagenten, touroperators, in blogs, op sociale media, enz. Het aanbod is zo ruim dat men die informatie praktisch overal kan vinden.
Maar deze bronnen beschikken niet altijd over de meest recente informatie of zijn niet altijd (commercieel) neutraal. Hun betrouwbaarheid om informatie te vinden over de veiligheid van een land is dus niet gegarandeerd.

3. Informatie over de veiligheid vindt u bij voorkeur op websites van officiële en diplomatieke instanties. In elk land is er een officieel orgaan (doorgaans is dit het Ministerie van Buitenlandse Zaken) dat op permanente wijze de politieke risico’s en de veiligheid evalueert in het buitenland.

In België is dit diplomatie.be. Deze website geeft u eveneens informatie omtrent de Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland en de vereiste reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, visum, …).
In de Verenigde Staten : travel.state.gov
In Frankrijk: diplomatie.gouv.fr

De adviezen zijn niet bindend, maar stellen de reizigers in staat om een geactualiseerd overzicht te hebben van de risico’s in de betrokken landen of gebieden. Ze dienen vaak als referentie voor de beslissingen van touroperators, transportmaatschappijen en verzekeraars bij het bepalen van hun aanbod of van hun tussenkomst op het terrein.

4. Belgen die naar een land reizen buiten de Europese Unie kunnen zich inschrijven op de website https://travellersonline.diplomatie.be/ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dankzij deze inschrijving is het consulaat ter plaatse op de hoogte van hun aanwezigheid en kan het de landgenoten gemakkelijker informeren en helpen indien er een ernstig probleem opduikt.

Blijf op de hoogte van de veiligheidstoestand

 •  Ter plaatse is het volgen van de actualiteit via de plaatselijke of de internationale media (geschreven pers, online media, televisie) een doeltreffende manier om snel op de hoogte zijn van de gebeurtenissen. Toch moet men hierbij opletten want de plaatselijke media zijn niet altijd onpartijdig in hun analyse van de (politieke) gebeurtenissen (afhankelijk van het betrokken land).
 • Het is uiteraard aangewezen om ook de adviezen te raadplegen en na te volgen van de (plaatselijke) officiële en diplomatieke instanties (zie hierboven).
 • Uw  touroperator zal u eveneens kunnen inlichten via zijn plaatselijke vertegenwoordiger.

Is de veiligheid ter plaatse niet meer gegarandeerd?

Stelt u vast dat de veiligheid ter plaaste in het gedrang komt, dat het gebied waar u zich bevindt, getroffen wordt door grote betogingen, oproer, opstanden, aanslagen of dat u blootgesteld wordt aan veiligheidsrisico’s?

 • In dit geval zal uw touroperator u kunnen inlichten en nagaan of het nodig is u te repatriëren of u te verplaatsen naar een veiligere plaats. Meestal zal hij in eerste instantie de voorziene uitstappen en bezoeken beperken of schrappen zolang de onveiligheid blijft bestaan.
 • De websites van officiële en diplomatieke instanties (zie hierboven) zullen u ook het nodige advies verschaffen. Indien u zich onveilig voelt en u zich in een risicogebied bevindt, is het aangeraden om contact op te nemen met het Belgische consulaat ter plaatse om u te melden.
 • Een onveiligheidstoestand (opstand, oproer, massabetoging, …) kan (tijdelijk) ontstaan in sommige beperkte zones (bvb. rond de overheidsgebouwen van de hoofdstad, op een openbaar plein, in een groot park, door blokkades van de wegen, enz) zonder hiervoor een invloed te hebben op de veiligheid van toeristen op andere plaatsen van het land.

Hoe dan ook is het aangeraden om steeds de plaatselijke regels en gebruiken na te leven en in risicozones waakzaam te blijven.

De verschillende soorten bijstandsverleningen aan de reizigers

 • Indien reizigers zich in een noodtoestand bevinden wat hun veiligheid betreft, zal hun touroperator de nodige beslissingen kunnen nemen en de geschikte maatregelen kunnen treffen (voor zover hun reis via de touroperator werd geboekt).
 • Wat doet het Belgische consulaat ter plaatse? Het consulaat van België  (of, bij gebrek, eender ander consulaat van een land van de Europese Unie) zal slechts in laatste instantie tussenkomen voor welbepaalde gevallen: afgifte van (tijdelijke) officiële documenten, opsporing van vermiste personen, contacten met plaatselijke advocaten, geneesheren of vertalers, bijstand in geval van aanhouding of gevangenschap, contact in België met personen die u de nodige hulp kunnen bieden. Het consulaat komt dus niet tussen in privézaken of in materies van toeristische, medische of economische aard.
  Zie in dit verband de informatie op de website van het ministerie van buitenlandse zaken.
  Opgelet: Indien u zich bewust blootstelt aan gevaren of aan risico’s die door u gekend hadden moeten zijn en het consulaat hierdoor moet tussenkomen, is het mogelijk dat het de (gedeeltelijke) terugbetaling terugvordert van de gemaakte onkosten naar aanleiding van een hulpoperatie.
 • De reisverzekering komt tussen binnen het kader van het onderschreven contracttype en dit zowel op medisch vlak (ziekenhuiskosten, medische repatriëring, bijstand in geval van ziekte, ongeval of overlijden) als op het vlak van de reisbijstand aan personen (verlies van reisdocumenten, van bagage, vervroegde terugkeer, ter beschikking stellen van geld in het buitenland, financiële hulp in geval van gerechterlijke vervolging, …).
  Nota: De reisbijstand sluit ipso facto landen uit die in (burger)oorlog zijn of ten prooi zijn gevallen aan opstanden, oproer, terroristische daden, e.d. Voor reizigers die zich ter plaatse bevinden wanneer dergelijke feiten zich onvoorzien voordoen, betekent dit echter niet altijd dat de bijstandsverlener niet meer in staat is om tussen te komen. Zolang het vrije personenvervoer en de middelen ter plaatse dit mogelijk maken, zal de bijstandsverlener alles in het werk stellen om zijn verzekerden te helpen (op medisch vlak en in het kader van de reisbijstand aan personen).
  De bijstandsverlener zal u ook op de hoogte kunnen brengen van de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en beschikt over accurate informatie dankzij zijn plaatselijke correspondenten.

Lees ook: Onveiligheid op reis en De “uitgesloten” landen.
.

vakantie

Print Friendly, PDF & Email

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

%d bloggers liken dit: