De CO2 uitstoot van uw reis compenseren

By Xavier Van Caneghem on 31/05/2016 in In de lucht, Reizen, Wereld
0
15

Reist u met de wagen, de motor, de trein, het vliegtuig of met de boot?
Deze transportmiddelen brengen u snel ter plaatse maar hebben het nadeel dat ze CO2 uitstoten in de atmosfeer waardoor onze ecologische voetafdruk wordt verhoogd. 

Hoe kan men de CO2 uitstoot berekenen van elke verplaatsing?
Hoe kan men zijn ecologische voetafdruk compenseren? 

De CO2 uitstoot van gemotoriseerde verplaatsingen

Op reis gaan met het vliegtuig, met de wagen, met de motor, de trein of nog met de boot betekent onvermijdelijk voor de reizigers dat ze bijdragen tot de koolstofemissie in de atmosfeer. De uitstoot van dit gas heeft echter een aanzienlijke invloed op het milieu en bevordert de opwarming van het klimaat.

De berekening van de reële koolstofemissie is niet eenvoudig, want ze is afhankelijk van de parameters die al dan niet in beschouwing worden genomen. De resultaten leiden dus vaak tot discussie.
Toch geven wij u hieronder enkele voorbeelden van koolstofemissie (bron: chiffres-carbone.fr) :

Een vlucht Brussel – Tenerife (Canarische eilanden) : equivalent van 1.191,39 kg CO2 uitstoot
Een vlucht Brussel – New York :  equivalent van  2.290,35 kg CO2 uitstoot

Een  traject met de wagen Brussel – Parijs : equivalent van 80 kg CO2 uitstoot
Een traject met de wagen Brussel – Rome : equivalent van  379,38 kg CO2 uitstoot

Een reis met de trein van Brussel tot Barcelona : equivalent van 50,30 kg CO2 uitstoot
Een reis met de motor van Brussel tot Straatsburg : equivalent van 63,70 kg CO2 uitstoot

Een reis reis te voet of met de fiets : 0 kg CO2 uitstoot…!

Zijn CO2 uitstoot berekenen

Op het internet vindt men tal van berekeningsmodules om de koolstofemissie te berekenen.
Sommige luchtvaartmaatschappijen stellen eveneens berekeningstools ter beschikking waardoor de verbruikers kunnen berekenen met hoeveel emissie hun vlucht overeenstemt.
Enkele voorbeelden:

Is het mogelijk om zijn CO2 uitstoot te compenseren en zijn ecologische voetafdruk te verminderen?

Het spreekt voor zich dat de beste manier om zijn ecologische voetafdruk te beperken erin bestaat om (zoveel mogelijk) te kiezen voor de meest ecologische en minst vervuilende transportmiddelen (met de fiets, te voet, elk type niet-gemotoriseerd vervoermiddel), maar het is even vanzelfsprekend dat die keuze niet altijd mogelijk of realiseerbaar is.

De ondernemingen: Projecten om de emissie van CO2 te beperken maken deel uit van engagementen van talrijke ondernemingen op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sommige transportbedrijven zijn zich eveneens zeer bewust van hun impact op het milieu en engageren zich om hun ecologische voetafdruk te beperken door ecologische of klimaatbeschermende projecten te ondersteunen, of door hun verbruikers aan te sporen dit te doen.

De verbruikers: Het is ook voor verbruikers mogelijk om op individuele basis projecten financieel te steunen die tot doel hebben de koolstofemissie te verminderen in andere werelddelen. Hierdoor compenseren de reizigers de uitstoot waartoe ze bijgedragen hebben tijdens hun reis. De gesteunde projecten worden vaak erkend door de Verenigde Naties, promoten de ecologische duurzaamheid en bieden sociaal-economische voordelen aan de plaatselijke bevolking.

Op het internet vindt u organismen die als tussenpersoon optreden in de financiering van dergelijke projecten. Zo kunnen privépersonen op vrijwillige basis er hun financiële steun aan verlenen.
Enkele voorbeelden:

  

vakantie

Print Friendly, PDF & Email

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*