De derde Mobiliteitsbarometer van Europ Assistance

De derde Mobiliteitsbarometer van Europ Assistance

Europ Assistance presenteert haar derde Mobiliteitsbarometer

“De Belgen ervaren nog steeds een aantal hindernissen en blijven terughoudend om de overstap te maken naar alternatieve mobiliteit, ondanks nieuwe stimulansen. “

Sinds de lancering van de eerste “Mobiliteitsbarometer” in maart 2022 wil Europ Assistance België peilen naar de perceptie van de Belgen over duurzame mobiliteit en hun steun voor de overstap naar alternatieve transportmiddelen. Elk jaar verandert de houding van de bevolking in functie van de economische gebeurtenissen, de technologische vooruitgang en de initiatieven van de overheid. In welke mate hebben de Belgen hun percepties en voornemens veranderd sinds de laatste barometer?

Hoe staan de Belgen tegenover de duurzame mobiliteit?

Enkele resultaten in een notendop 

  • Slechts een kwart van de Belgen denkt dat de omschakeling naar 100% elektrische mobiliteit zal plaatsvinden tussen 2035 en 2024. Voor anderen zal de overgang slechts (veel) later plaatsvinden, of zelfs nooit.
  • Voor 71% van de Belgen lijkt een leven zonder een auto voor dagelijkse verplaatsingen een onrealistische oplossing.
  • 48% van de Belgen zegt dat hun volgende voertuig elektrisch zal zijn. Voor 22% zal dat “zeker niet” het geval zijn. De energiecrisis heeft minder invloed op deze beslissing in vergelijking met vorig jaar.
  • Net als in voorgaande jaren zijn aankoopprijzen en de wegeninfrastructuur hindernissen om een elektrische wagen te kopen. De schaarste aan laadpunten is een minder groot probleem geworden.
  • Meer dan de helft van de Belgen is bereid om evenveel uit te geven voor een elektrisch voertuig als voor een voertuig met verbrandingsmotor, namelijk gemiddeld €32.500. Het idee om in 2024 een premie te krijgen voor de aankoop van een elektrisch voertuig kan de meerderheid van de Belgen echter niet overtuigen.
  • 44% van de Belgen verwacht de komende jaren een verslechtering van de mobiliteit in de stadscentra, ook al is 52% van mening dat de zachte mobiliteit in de steden verbeterd is dankzij de inrichting van openbare wegen.
  • Er heerst nog steeds een sterk gevoel dat bepaalde zachte mobiliteitsmiddelen, zoals (elektrische) steps, segways of speed pedelecs, gevaarlijk zijn.

De aankoop van een elektrisch voertuig: hindernissen en stimulansen

Veruit de grootste obstakels voor de aankoop van een elektrische wagen zijn de prijs (75%, +2 ptn), gevolgd door het gebrek aan oplaadstations (42%, -6 punten, dit obstakel is wel minder uitgesproken van jaar tot jaar) en de moeilijkheid om de auto thuis op te laden (42%, -1 punt). Er moet worden opgemerkt dat 21% het ‘gevaar’ van een elektrisch voertuig (bv. risico op batterijbrand) als een obstakel aanhaalt.

De energiecrisis blijft ook een belangrijke factor (44%), maar lijkt minder invloed te hebben op deze beslissing dan vorig jaar (-18 procentpunten).

Aankoopprijs: 81% van de Belgen zou evenveel of meer uitgeven aan een elektrisch voertuig dan aan een voertuig met verbrandingsmotor, waarbij 50% van hen tot € 30.000 zou uitgeven. Het gemiddeld budget bedraagt €32.500.

De belangrijkste stimulans om een elektrische auto te kopen is een lagere aankoopprijs (op het moment dat de beslissing wordt genomen om van voertuig te veranderen), voor 47% van de Belgen (+11 punten). Ze zouden meer geneigd zijn om een elektrische auto te kopen dankzij financiële steun van de overheid (39%, +10 pt) en een betere wegeninfrastructuur (40%, +9 pt).

Het effect van een aankooppremie: De Vlaamse regering heeft een budget vrijgemaakt om financiële steun te geven aan mensen die in 2024 een nieuw elektrisch voertuig kopen. Deze mensen kunnen genieten van een premie van €5.000. Hoe wordt deze bonus ervaren in de verschillende regio’s van het land? Zal het veel mensen aanmoedigen om dit jaar een nieuw elektrisch voertuig aan te schaffen?

Het antwoord is “ja” voor 18% van de inwoners van Vlaanderen (“nee” voor 52% en geen mening voor 20%). Een gelijkaardige bonus zou slechts 30% van de Waalse inwoners aanmoedigen om dit jaar een elektrisch voertuig te kopen, en 45% van de Brusselaars.

Een 100% elektrische mobiliteit tegen 2035: niet realistisch!

24% van de Belgen denkt dat de overstap naar elektrische mobiliteit voor nieuwe voertuigen niet voor 2035 zal plaatsvinden. De andere respondenten verwachten dat deze overgang veel later zal plaatsvinden (2040: 16% / 2045: 8% / 2050: 14% / “nooit”: 17%). Jongeren zijn beduidend het meest optimistisch.

De volgende auto zal voor 48% van de Belgen echter elektrisch zijn (+7 procentpunten vs. 2023). 51% van de Belgen zegt dat de aankoop van een elektrisch voertuig gemotiveerd wordt door hun ecologische overtuiging, en 37% door een wettelijke verplichting.

Belgen zijn nog steeds sterk afhankelijk van hun auto: 71% van de mensen met een auto zegt niet zonder te kunnen leven. En 47% is (nog) niet van plan om een lange reis (zoals een vakantie) te maken met een elektrisch voertuig.

Gezien de hoge prijzen als gevolg van de inflatie veranderen mobiliteitsgebruikers hun gedrag. 64% zegt minder snel te rijden, 48% maakt meer gebruik van alternatief vervoer, 32% stelt dringende ritten uit en 18% denkt aan autodelen om hun inkomen op te krikken. Dit gedrag is niet veranderd sinds vorig jaar.

 

mobiliteit

Over de studie

Enquête uitgevoerd tussen 13 en 22 december 2023 door Incidence bij 1004 mensen die in België wonen. De enquêtes werden online uitgevoerd aan de hand van een semi-gesloten, gestructureerde vragenlijst. Nationale steekproeven representatief voor de nationale bevolking van 18 tot 80 jaar, samengesteld volgens de quotamethode (geslacht, leeftijd, taal (Frans en Nederlands), gezinssamenstelling, woonplaats). Foutenmarge: maximaal 3,1%.

Deze barometer houdt ook rekening met een aantal resultaten van het onderzoek “Mobility Barometer 2024 among Europeans”, dat Ipsos in opdracht van de Europ Assistance Group tussen 14 december 2023 en 18 januari 2024 uitvoerde bij 8000 mensen, waaronder 1000 in België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Italië, Spanje en Portugal.

Het volledige persbericht en presentatie zijn op aanvraag beschikbaar.

Laat een antwoord